Tanita BC-545 váha s osobní analýzou

Osobní digitální váha Tanita BC-545 je založena na nejnovější technologii a výzkumu vah s pokročilou tělesnou analýzou, kterou běžně zvládají pouze výrazně dražší profesionální váhy. Díky měření pomocí 8 elektrodových styčných bodů zobrazuje hodnoty odděleně pro 5 částí těla (obě paže, obě nohy a trup). Z odporu vodivosti nepatrného elektrického proudu (tzv. metodou bioelektrické impedance - BIA) změří tato váha skutečné procento podílu tělesného tuku.

Tato váha rozlišuje:

 • režim pro dospělé (18 až 99 let)
 • dětský režim (pro děti od 7 let a od výšky 110 cm)
 • režim pro sportovce (pro osoby, které v uplynulém roce pravidelně trénují alespoň 10 hodin týdně)

Jak pracuje segmentální tělesná analýza:

Uživatel stojí na 4 elektrodových plochách pro chodidla na váze a jemně tlačí rukama na další 4 elektrody, které jsou pohodlně uloženy na vysouvacích madlech s kabely. Váha poté pošle slabý signál ze všech 8 elektrod skrz celé tělo. Podle odporu tohoto signálu (BIA) lze pak zjistit velmi přesné osobní tělesné dispozice pro jednotlivé partie (trup + odděleně všechny 4 končetiny).

Co změříme:

 • Tělesná hmotnost
 • Procento tělesného tuku
 • Procento vody v těle
 • Svalová hmota (včetně vnitřních orgánů)
 • Hodnocení somatotypu (physique rating)
 • Viscerální tuk (tuk v břišní dutině)
 • Hodnocení zdravé úrovně tuku i viscerálního tuku
 • Hmotnost kostí (minerálů v kostech)
 • Bazální metabolismus = kalorický výdej (BMR)
 • Metabolický věk (12-99)
 • Bioimpedační analýza (4 dotykové body na nohou)
 • Segmentální tělesná analýza (8 dotykových bodů)

Z každého měření si odnesete vyplněnou tabulku, díky které můžete sledovat vývoj výsledků dalších měření. Na Vaše přání mohu výsledky měření zpracovat v počítačovém programu a vytisknout, případně poslat emailem.

Lze objednat i skupinové měření (domácnosti, skupiny přátel, firmy, v rámci různých akcí, apod.), cena dle domluvy.

Důležitá poznámka: Lidé s kardiostimulátorem nemohou být na přístroji měřeni.