Zdravý životní styl

zahrnuje mnoho oblastí v životě, které mají přímý či nepřímý vliv na to, jak se cítíme a jak vypadáme. Vylepšení nebo drobné změny v jakékoliv oblasti může mít za "následek" zlepšení celkové kondice a obrovský pozitivní výsledek v oblasti např. prevence...

1. STRES

Stres je v současné době pokládán za příčinu fyzické i psychické nepohody č.1. V naší poradně vytestujeme, ve které životní oblasti na vás stres působí nejvíce - s touto informací pak dále pracujeme, abychom působení stresu na vaše zdraví co nejvíce snížili.

2. VÝŽIVA    

Dle pořekadla "Jsme to, co jíme..." vychytáme ve vašem jídelníčku nevhodné návyky, potraviny i úpravy jídel a naučíme vás několik "drobných" změn, které ve výsledku mohou provést velké pozitivní změny ve vás samotných. Součástí konzultace výživy jsou i testy, které vám mohou napovědět, jaký druh stravy je pro vás nejvhodnější.

3. KOUŘENÍ a jiné závislosti

Kouření a jiným závislostem dle posledních výzkumů "podléhají" mladší a mladší děti. Mnohé z nich "začínají" kouřit z různých důvodů a nejsou schopné si uvědomit, že si vytvářejí závislost, které se později možná budou chtít zbavit. Poradna nabízí otestování míry závislosti a následně skupinovou terapii odvykání kouření. Termín zahájení je domluven vždy po přihlášení minimálně 3 účastníků. Stejným způsobem je možné zahájit kurz odvykání na sladké (ano, existuje i závislost na cukru!). Ostatní závislosti - na drogách a alkoholu - patří do rukou odborných institucí (léčeben nebo ambulantních pracovišť). V naší poradně vám však nabídneme pomoc v podobě poradenství, jak žít s drogově závislým či alkoholikem a jak zvládat tato velmi složitá soužití.

4. POHYB

Pohybová aktivita má bezpochyby obrovský vliv na naše zdraví. Sedavé zaměstnání dle nejnovějších průzkumů "vyrábí" nejvíce nemocných lidí. Začíná to většinou potížemi s krční páteří, později s celými zády a v případě, že se to neřeší vhodnou pohybovou aktivitou, další zdravotní potíže na sebe nenechají dlouho čekat. V poradně vám vedle masáží a relaxace nabídneme i několik možností, jak své tělo rozhýbat bez velké časové i finanční náročnosti.

5. SPÁNEK

Pravidelný a dostatečný spánek může napomoci snížit nadváhu, ranní (někdy i večerní) únavu, nadměrnou chuť k jídlu a celkově zlepšit kondici každého člověka.

6. DENNÍ REŽIM

Nepravidelný spánek, nepravidelná strava, nerovnoměrné rozložení doby pracovní a odpočinkové, špatný pitný režim, spánek ve dne a bdění v noci... to jsou jen některé aspekty, které mohou velmi negativně ovlivnit naši kondici. Proto je třeba zvážit své životní priority a v rámci možností provést ve svém denním režimu takové změny, které nám mohou od mnohých potíží ulevit. A mnohdy jsou to maličkosti, které si v tom velkém STRESU ani neuvědomíme... :-)

7. RELAXACE (umění odpočívat)

Stejnou dobu, kterou věnujeme jakékoliv práci, bychom měli věnovat i kvalitnímu odpočinku (relaxaci). Relaxovat lze různými způsoby. Po aktivní (pohybově náročné) práci lze odpočívat v klidovém režimu (četba knih, luštění křížovek, relax v našich systémech Anavia, masáže...) a naopak, po dlouhém sezení nebo stání  (v kanceláři, v recepci, za kasou...) lze odpočívat i aktivně (běh, dlouhé procházky, různé cvičení...).

8. PSYCHIKA

V současné době je "moderní" zabývat se duchovními a esoterickými záležitostmi. Nacházíme čím dál více důkazů, že stav naší psychiky ovlivňuje i stav našeho fyzického těla. Některé prameny jdou ještě dál a tvrdí, že svými myšlenkami (povahou i činy) můžeme ovlivňovat svůj život i zdraví. A vůbec není výjimkou, že do poradny přijde člověk, který má zjevné potíže, ale lékaři ani on sám nedokážou najít příčinu svých potíží. Obvykle je dokáže objevit a v různých souvislostech vysvětlit člověk, který se vážně zabývá PSYCHOSOMATIKOU, což je relativně nový (nejen) medicínský obor, který v posledních letech slaví překvapivé úspěchy. I v našem studiu se můžeme pokusit odhalit prvotní příčinu Vašich potíží... mnohdy stačí si uvědomit pár souvislostí a pro začátek může přijít obrovská úleva...

9. SOCIÁLNÍ (RODINNÉ) PROSTŘEDÍ

Stejně tak mohou naši celkovou pohodu, kondici a v neposlední řadě i zdraví ovlivnit rodinné nebo sousedské vztahy a celkově způsob našeho žití - jak bydlíme, kde bydlíme, s kým bydlíme... mnohdy stačí drobná změna v sobě (myšlení, chování), díky které se může mnohé změnit i kolem nás...

10. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Ať chceme nebo ne, většinu svého života můžeme strávit na pracovišti. Jednak na nás působí nepřírodní materiály plné chemikálií z okolí a jednak nás velmi ovlivňují mezipracovní vztahy s kolegy, nadřízenými, apod. Často se stává, že zde objevíme původce, příčinu některých zdravotních potíží, viz STRES. Také je potřeba přihlédnout k tomu, jestli pracujeme v chladu nebo naopak v horkém prostředí.

11. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Působí na nás, aniž to můžeme ovlivnit. Neubráníme se tomu. Tušíme, že pobyt na "samotě u lesa" bude mít na naše zdraví jiný vliv než pobyt ve městě...

12. GENETIKA

Od svých rodičů si do svého života neseme v genetické výbavě určité dispozice, např. k některým onemocněním. Přestože je působení genetiky na náš vlastní život minimální, v naší poradně k tomuto jevu při celkové anamnéze přihlížíme, neboť změnou v životním stylu můžeme mnohé ovlivnit v náš prospěch a k propuknutí geneticky daného onemocnění vůbec nemusí dojít...