S láskou máme naději

17.09.2010 19:56

Kolik jí rozdáš, tolik se Ti jí mnohonásobně vrátí!

LÁSKA hory přenáší!

LÁSKA vždycky nad vším zvítězí!

Každý jsme anděl s jedním křídlem. Abychom mohli vzlétnout, musíme se obejmout...

Milovat znamená jednat tak, aby druhý pochopil, že je krásný a jedinečný...i ten v zrcadle!

Milovat není jen mít rád, milovat je věřit, odpustit a znovu podat ruce, milovat je rozdělit duši i srdce... i sám v sobě!

Člověk se rodí s touhou být šťastný. Tato touha jej doprovází po celý život a obvykle se jí říká sebeláska.

Robert Owen

 

Miluj svého bližního jako sebe sama, praví písmo.

Je to jasný požadavek milovat především sebe sama.

Gabriel Laub

 

Sobeckost a sebeláska zdaleka nejsou totéž, naopak jsou to protiklady.

Sobecký člověk se nemiluje příliš, nýbrž příliš málo. Ve skutečnosti se nenávidí.

Erich Fromm

 

Než lidé nedovedou milovat sebe.

Chytráctví a vypočítavost není ještě sebeláskou.

Miluj sebe a starej se o sebe.

Nechtěj stále oblažovat, jen dělej svou povinnost.

Tomáš Garrigue Masaryk

 

Sebeláska je motorem světa, láska je pohonnou hmotou.

Alexis Carrel

 

Není pět nebo šest divů světa, ale jen jeden: LÁSKA

J. Prévert

 

Láska je jako slza. Začíná v oku a končí v srdci neznámý Láska umírá na nedostatek péče stejně jako květina, strom nebo keř.

Zig Ziglar

 

Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat.

Sogjal Rinpočhe

 

 

...a proto, moji drazí, pusťte do svého srdce LÁSKU! Nechte ji, ať vládne ve vašem srdci... nechte ji zářit z vašeho srdce, nechte ji promlouvat vašimi ústy, nechte ji konat vaším tělem... a v tom okamžiku zvládnete všechno na světě! Protože LÁSKA BUDE S VÁMI! A láska přece vždycky zvítězí!

...s láskou Štěpánka Kontakt

 

—————

Zpět