Drahý Michaeli, Píši Ti dopis...

16.08.2010 20:47

Drahý Michaeli,

Píši Ti dopis. Píši Ti tento dlouhý a vše vyprávějící dopis. Píši jej pro Tvé děti. Píši jej pro Tvé rodiče. Pro Tvé sestry a bratry. Pro Tvé přátele. A také pro Tvé fanoušky..

Odešel jsi z tohoto světa. Ano, to je krutá pravda.  Ale není pravda, že jsi nás opustil. Ty jsi tu s námi. Zůstal jsi v našich srdcích. A s Tebou zde zůstala láska. A zůstal zde i Tvůj odkaz. Tvé poselství, které jsi zanechal ve svých písních...

Příteli, každý, kdo si přečte náš příběh, pochopí, jak vzácný člověk jsi byl. A zároveň každý pochopí, že pro tak vzácného muže zde už nebylo místo. Patříš mezi anděly. Proto JSI anděl. A jako všichni andělé, i Ty působíš na naše srdce, na naše dušičky i nadále a učíš nás, abychom ve svých srdcích nalézali lásku. Lásku k sobě, lásku k ostatním, lásku k zemi, lásku k světu, lásku k životu...

Michaeli, příteli můj drahý, je mým vroucným přáním, aby každý, kdo si přečte tuto knihu, překonal velkou bolest v srdci, kterou nám způsobil Tvůj odchod z tohoto světa. Slibuji, že naplním Tvůj odkaz. Slibuji, že budu pokračovat ve tvém díle. Slibuji, že budu v každém človíčku, kterého potkám, vzbuzovat lásku a v každém srdci budeme společně nalézat lepší já. A dohromady budeme vytvářet krásný, bezpečný a barevný svět plný lásky, smíchu a radosti...

Michaeli, příteli můj drahý, děkuji Ti, že mohu prostřednictvím Tvých písní zprostředkovat čtenáři Tvůj jasný odkaz, Tvé poselství a předat mu Tvou hlubokou lásku k nám všem... Nechť ji každý čtenář pocítí a najde ve svém srdci tak, jako jsem JI ve svém srdci našla i já...

         Děkuji Ti, můj nejdražší příteli. Děkuji za všechny, kteří chtějí vědět víc a čekají na další řádky...děkuji... a buď šťastný na věčnosti...

 

—————

Zpět