6. týden - Obezita u dětí

09.02.2010 14:33

...Lékaři upozorňují na zvýšený počet obézních dětí…

…a bijí na poplach: počet dětí s nadváhou a obezitou v České republice prudce stoupá. Výjimkou nejsou i 14letí, kteří mají přes sto kilo. Hlavní příčinou obezity u dětí je tučná strava a především katastrofální nedostatek pohybu.

U dětí se často říká, že z obezity v dospělosti vyrostou. Opak je ale pravda. Kdo je obézní už v dětství, zpravidla v dospělosti přibere.

„Pokud rodina, škola a společnost nebudou nadváze dětí věnovat patřičnou pozornost, může to být v budoucnu velký zdravotní problém,“ varuje doktorka Alexandra Moravcová, dětská obezitoložka a endokrinoložka z Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

„V ČR je téměř 16 procent dětí s nadváhou či obezitou, a to je o šest procent více než před osmi lety,“ uvedla doktorka Moravcová. Odhalil to unikátní výzkum mezi 4 000 dětmi ve věku 5, 13 a 17 let, který byl uskutečněn v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost v rámci preventivních lékařských prohlídek. Z celkového počtu respondentů mělo: 8,2 procenta nadváhu, 7,1 procenta bylo obézních, 4,6 procenta mělo velmi nízkou hmotnost.

Obezita není výjimkou ani u malých dětí

Ve skupině pětiletých dětí byla zjištěna nadváha či obezita u 10,9 procenta chlapců a 14,5 procenta děvčat. U dětí 13letých se tato čísla zvýšila až na 21,2 procenta u chlapců a 16,5 procenta u dívek. V 17 letech pak trpělo nadváhou či obezitou 16,7 procenta chlapců a 15,9 procenta děvčat. Stokiloví tlouštíci nejsou výjimkou. „Do obezitologické ambulance přichází v posledních letech hodně dětí, jejichž hmotnost převyšuje doporučené hodnoty pro danou věkovou kategorii i dvojnásobně,“ říká doktorka Moravcová. Výjimkou nejsou 14letí, kteří mají přes sto kilo, a někteří 16letí měli dokonce přes 150 kilo.

„Problém je bohužel často v přístupu rodičů, kteří si přijdou jen ověřit, zda příčina zvýšené hmotnosti není zdravotního charakteru, a další kroky nepodnikají. Přitom nadváha a obezita vedou především ke zvýšené hladině cholesterolu a vysokému krevnímu tlaku,“ tvrdí doktorka Moravcová.
Přestože se mírně zlepšily stravovací návyky dětí, katastrofální je naprostý nedostatek pohybových aktivit dětí...

—————

Zpět